Het KNGF besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde gegevens op deze website. Ondanks deze zorg en aandacht, kan het KNGF niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het KNGF. Het KNGF alsmede diens toeleverancier van gegevens, zijn niet aansprakelijkheid voor de eventuele directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden of problemen door of inherent aan het verspreiden van gegevens via internet, waaronder technische storingen. Mocht u een fout aantreffen, dan zouden we het fijn vinden als u ons daarvan op de hoogte stelt met een e-mail: webredactie@kngf.nl

 

Voor wat betreft het onderdeel 'fysiotherapie in 2015' geldt het volgende:

Hoe zijn we tot de keuzes gekomen van de zorgpolissen op de poster?

Onbeperkt fysiotherapie, geen medische selectie (bovenste deel groene vlak)

Als bron is zorgverzekeringwijzer.nl gebruikt. Daarbij is geselecteerd op onbeperkt fysiotherapie en geen medische selectie. De bedragen die voor de premie zijn genoemd zijn de premies zoals die door zorgverzekeringwijzer.nl worden getoond bij selecties. Deze zijn de som van de premies voor de aanvullende verzekering en een basisverzekering bij dezelfde verzekeraar. In het overzicht is eerst de naam van de basisverzekering weergegeven, gevolgd door het woordje “met” en daarna de aanvullende verzekering. De genoemde dekking speelt alleen in het geval er sprake is van deze specifieke combinatie. In veel gevallen is voor de basisverzekering een restitutiepolis gekozen. Dit blijkt dan uit de naam van de betreffende polis.

De selectie is gemaakt op vrijdag 21 november 2014 en gebaseerd op de tarieven die op dat moment op zorgverzekeringwijzer.nl zichtbaar waren. Wijzigingen in polissen / voorwaarden en kortingen op premies die daarna zijn doorgevoerd, zijn niet meegenomen.
Zorgpolissen die machtiging of toestemming van een zorgverzekeraar vereisen vanaf een bepaald aantal behandelingen zijn eveneens niet opgenomen in deze lijst.
Ook polissen die uitsluitend via een collectiviteit kunnen worden afgesloten zijn niet opgenomen.

Ruime dekking, geen medische selectie, keuzevrijheid (onderste deel groene vlak)

Als bron is zorgverzekeringwijzer.nl gebruikt. Daarbij is geselecteerd op fysiotherapie 35+ (dekking voor 35 of meer behandelingen fysiotherapie), geen medische selectie en keuzevrijheid. De bedragen die voor de premie zijn genoemd, zijn de premies zoals die door zorgverzekeringwijzer.nl worden getoond bij selecties. Deze zijn de som van de premies voor de aanvullende verzekering en een basisverzekering bij dezelfde verzekeraar. In het overzicht is eerst de naam van de basisverzekering weergegeven, gevolgd door het woordje “met” en daarna de aanvullende verzekering genoemd. De genoemde dekking speelt alleen in het geval er sprake is van deze specifieke combinatie. In veel gevallen is voor de basisverzekering een restitutiepolis gekozen. Dit blijkt dan uit de naam van de betreffende polis.
De selectie is gemaakt op vrijdag 21 november 2014 en gebaseerd op de tarieven die op dat moment op zorgverzekeringwijzer.nl zichtbaar waren. Wijzigingen in polissen / voorwaarden en kortingen op premies die daarna zijn doorgevoerd, zijn niet meegenomen.
Bij keuzevrijheid (vrije keuze van zorgverlener) zijn aanvullend als uitsluitingscriteria meegenomen: machtiging of het verlenen van toestemming door de betreffende zorgverzekeraar vanaf een bepaald aantal behandelingen en/of een restitutietarief van minder dan 80% van het marktconforme tarief. Indien van een of meerdere van deze criteria sprake is, zijn deze polissen niet in de lijst meegenomen. Ook zorgpolissen waarvan deze gegevens niet bekend waren per 21 november 2014 zijn niet in de lijst opgenomen.

Beperkte dekking, medische selectie en geen keuzevrijheid (rode vlak)

Als bron is zorgverzekeringwijzer.nl gebruikt. Daarbij is geselecteerd fysiotherapie 9x (dekking voor 9 behandelingen fysiotherapie of minder), en medische selectie en geen keuzevrijheid. De selectie is gemaakt op vrijdag 21 november 2014.

Algemeen

Aan de selecties kunnen geen rechten worden ontleend.