De Consumentenbond publiceerde onlangs de uitkomsten van een onderzoek met mysterypatiënten onder 50 willekeurig gekozen fysiotherapiepraktijken in de Gezondheidsgids. Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in gehanteerde tarieven voor niet-gecontracteerde zorg. We vinden in zijn algemeenheid dat fysiotherapeuten zich aan de regels moeten houden. Dat geldt ook voor de regel dat een fysiotherapeut de screening van mensen die via de huisarts binnenkomen niet mag rekenen.

Wel vinden we dat de berichtgeving van de Consumentenbond over het onderzoek nuance mist. De regels over verwijzingen liggen in de praktijk complexer dan gesteld. Tevens geeft de bond een oordeel over de hoogte van de tarieven, terwijl de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg vrij zijn. Zo’n oordeel is naar onze mening dan ook niet op zijn plaats.


Over het onderzoek

De Consumentenbond heeft met name gekeken naar de tarieven voor 1) screening, 2) het eerste onderzoek na screening bij directe toegang van de patiënt 3) het onderzoek na verwijzing door de huisarts en 4) het tarief van de behandeling zelf. De conclusie is dat een deel van de fysiotherapiepraktijken tegen de regels in de screening van mensen die via de huisarts binnenkomen toch in rekening brengt. De conclusie van de Consumentenbond is ook dat praktijken hogere tarieven hanteren voor het onderzoek dat vooraf gaat aan de eigenlijke behandeling van patiënten die via de huisarts binnenkomen dan voor hen die rechtstreeks binnenkomen. 

 

Regels screening na doorverwijzing

De regels zeggen dat screening niet in rekening gebracht mag worden als de patiënt een verwijzing heeft van een arts. Op zich is dat een feit, alleen is de praktijk in dit geval een stuk complexer. Zo zijn er zorgverzekeraars die in hun contracten met fysiotherapeuten eisen stellen aan de invulling van de verwijzingen. Wanneer de door een arts uitgeschreven verwijzing bijvoorbeeld niet aan die eisen voldoet, houdt de zorgverzekeraar de fysiotherapeut verantwoordelijk of spreekt hem erop aan.

Bovendien beschouwt de fysiotherapeut het als zijn professionele verantwoordelijkheid om een goede screening te doen om in  samenspraak met de patiënt de juiste behandeling te kunnen bepalen.

 

Ook komt het in de praktijk veelvuldig voor dat verwijzingen onvolledig ingevuld worden meegegeven met de patiënt. Hierdoor is alsnog een screening nodig of de fysiotherapeut moet de patiënt terugsturen naar de huisarts of specialist. Deze stap zet hij over het algemeen niet, omdat de behandeling van de patiënt dan vertraging oploopt.

 

De verwijzingsproblematiek is ook een bespreekpunt in de Werkgroep Administratieve Lasten waar het KNGF deel van uitmaakt. In deze werkgroep zijn zorgverzekeraars en zorgaanbieders, op verzoek van de minister, in gesprek over mogelijkheden om de administratieve lasten terug te dringen.

 

Hoogte van de tarieven


Uit het onderzoek blijkt dat 20 van de 50 onderzochte praktijken een hoger tarief voor onderzoek rekenen voor mensen die via de huisarts binnenkomen dan degene die direct binnenkomen. Voor niet-gecontracteerde zorg mag de fysiotherapeut zelf de hoogte bepalen van het tarief. In het algemeen volgen fysiotherapeuten echter de gebruikelijke tariefstelling van de zorgverzekeraars.  Door een oordeel te geven over de hoogte van de ‘vrije’ tarieven, voert de Consumentenbond een door hen bepaalde subjectieve norm op. Dat is in onze ogen niet op zijn plaats. Het oordeel is des te pijnlijker, als men zich zou realiseren dat de daadwerkelijke kostprijs voor een fysiotherapeutische handeling fundamenteel hoger is dan het huidige tarief.