Blijf geïnformeerd over veranderingen in het zorgstelsel

De website www.hoeverandertmijnzorg.nl informeert cliënten over veranderingen in het zorgstelsel. Deze website is samen met cliënten en professionals opgezet en geeft cliënten zo eenvoudig mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg. Hoeverandertmijnzorg.nl maakt bij de informatievoorziening al vanaf de homepage onderscheid tussen inhoud voor jeugd en voor volwassenen. Er is een voorleesfunctie ingebouwd.