Fysiotherapie bepalend bij keuze verzekering

Aan het einde van het jaar sta je altijd weer voor de keuze of je je zorgverzekering wijzigt of niet. Je kunt een ander pakket nemen of voor een andere zorgverzekeraar kiezen. Om echt een goede keuze te kunnen maken, moet je nogal wat zaken naast elkaar leggen. Eén van de doorslaggevende punten is echter de eventuele vergoeding voor fysiotherapie.

Zodra je je gaat verdiepen in de wondere wereld van de zorgverzekering raak je al snel verloren in begrippen zoals naturapolis, restitutiepolis, een verplicht en een vrijwillig eigen risico, wettelijke eigen bijdrage, basisverzekering en aanvullende verzekering. De basisverzekering is verplicht. De premie hiervoor verschilt iets per zorgaanbieder. Daarnaast kun je nog kiezen voor een aanvullend pakket. De vergoedingen vanuit de basisverzekering zijn beperkt en gelden pas nadat je het verplichte eigen risico verbruikt hebt. Dit eigen risico is dit jaar vastgesteld op € 375. De vergoedingen uit de aanvullende verzekering vallen niet onder het eigen risico.

Fysiotherapie doorslaggevend voor aanvullende verzekering

Veel mensen in Nederland maken gebruik van fysiotherapie. Voor velen is dat een reden om een aanvullend pakket te kiezen. Fysiotherapie wordt namelijk maar beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Verzekerden van 18 jaar of ouder krijgen voor fysiotherapie voor het tegengaan van urine incontinentie de eerste 9 behandelingen voor bekkenfysiotherapie vergoed. Is de fysiotherapie nodig voor een aandoening die voorkomt op de ‘chronische aandoeningen’, dan zijn de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. Eventuele vervolgbehandeling worden wel vergoed vanuit de basisverzekering.


Mocht je dus fysiotherapie nodig als gevolg van een klein ongelukje of een sportblessure, dan draai je zelf voor de kosten op. Een reguliere behandeling fysiotherapie kost ongeveer € 28 tot € 40. Op defysiotherapeut.com vind je een handig stroomschema (pdf) dat je helpt bij de afweging of je aanvullende verzekering nodig hebt of niet.