Fysiotherapie voor gezonde en vitale medewerkers 

Vandaag, dinsdag 28 april is het werelddag veiligheid en gezondheid op het werk. Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten weten als geen ander hoe belangrijk het is voor organisaties om gezonde en vitale medewerkers te hebben. Bedrijfsfysiotherapie kan naast minder fysiek belaste medewerkers zorgen voor verkorting en vermindering van ziekteverzuim. 

Het overgrote deel van de Nederlandse managers (90 %) vindt dat vitaliteit een belangrijk onderdeel hoort te zijn van het bedrijfsbeleid. Onlangs werd in een artikel in het AD een onderzoek gepresenteerd waarin managers aangaven dat vitale organisaties beter presenteren dan organisaties die geen aandacht schenken aan vitaliteit. 

Voorbeelden van inzet en resultaat bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie op de werkvloer:

Reductie verzuim bij stratenmakers 

In een middelgrote gemeente hadden stratenmakers bovengemiddeld veel rug- en knieklachten. De bedrijfsfysiotherapeut en de arbocoördinator maakte een analyse. Bij de presentatie van de gesignaleerde knelpunten bleek dat de medewerkers zelf goede ideeën hadden over mogelijke oplossingen: Er werden hulpmiddelen aangeschaft die de fysieke belasting reduceerden en alle medewerkers kregen van de bedrijfsfysiotherapeut een werktechniektraining. Naast een protocol werktechniek werden de verantwoordelijkheden, taken en afspraken binnen de gemeente vastgelegd in een ’normboek’ waardoor de stratenmakers ook in de toekomst verzekerd zijn van een veilige en gezonde arbeidsplek. Resultaat: een verzuimreductie van 3,9% 

Minder schouder- en nekklachten door werkplekonderzoek en belastbaarheidstraining 

Een 60-jarige medewerkster van een naaiatelier had al 10 jaar lang nek- en schouderklachten. Daarnaast had ze ook last van pijn in de lage rug, de rechter pols en de rechter duimmuis. Door steeds terugkerende klachten werd zij sterk gehinderd in haar werkzaamheden en bestond het risico op uitval. De ingeschakelde arbeidsfysiotherapeut maakte eerst een analyse van de functie, de taken en de handelingen die de vrouw uit moest voeren. Hieruit werd aannemelijk dat de pijnklachten samenhingen met haar werkomstandigheden. Toen volgde een werkplekonderzoek waarbij, naast de werkplekergonomie, ook de werkhouding van de naaister werd bekeken. Na aanpassing van de werkplek, belastbaarheidtraining en adviezen over werktechniek en werkstijl was de vrouw na drie maanden weer volledig inzetbaar in de bestaande werkfunctie! Resultaat: 20-27 dagen verzuimreductie 

Bedrijfsfysiotherapie is onmisbaar voor KLM Catering Services 

Voor een bedrijf dat per dag voor ruim 50.000 passagiers de maaltijden verzorgt, is de specifieke aandacht voor de belastbaarheid van de medewerkers on¬ontbeerlijk. Samen met de manager Health & Employability werkt een bedrijfsfysiotherapeut aan slimme technische oplossingen waarmee bijvoorbeeld overbelasting en fysieke klachten worden voorkomen. Ook worden de werkplekken ergonomisch aangepakt. Maar bedrijfsfysiotherapie is veel meer dan gebruik maken van technische slimmigheden, het is gericht om de belasting voor de medewerkers te verlagen en duurzaam inzetbaar te blijven. De werknemers hebben daarnaast zelf ook een verantwoordelijkheid om hun gezondheid op peil te houden. Bedrijven en hun werknemers hebben dus beiden een verantwoordelijkheid als het gaat om een gezond werkklimaat.

Bron:FysioNet