Hoe verandert uw zorg?

Het ministerie van VWS heeft onlangs de website HoeverandertmijnzorgNL gelanceerd. De site geeft cliënten zo eenvoudig mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg.

De veranderingen in de langdurige zorg roepen bij cliënten vragen op als: houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? De website HoeverandertmijnzorgNL legt uit welke rechten cliënten hebben bij de overgang naar de nieuwe zorg. De website is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met cliënten en professionals in de zorg gemaakt.

Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd
De informatie op de website is opgesplitst in twee delen: Jeugdzorg en zorg voor volwassenen. De website bevat géén gegevens over de persoonlijke situatie van cliënten. Cliënten kunnen met specifieke vragen wel terecht bij het aan de website gekoppelde Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd.

Meer weten? Kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl.