Nederland in top 3 van landen met een goed gezondheidssysteem

Nederland scoort in Europees opzicht goed op het gebied van kwaliteit van zorg. Dit is een van de bevindingen uit het themarapport “Kwaliteit op de kaart” van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Dit blijkt uit het feit dat Nederland het enige land is dat sinds 2005 structureel in de top 3 staat van het ‘Health Consumer Powerhouse’ (HCP). Dit is een onafhankelijke organisatie die de gezondheidszorg in landen vergelijkt op vijf thema’s: patiëntrechten en informatie, toegangstijd, uitkomsten, farmacie en preventie en verzekeringspakket. Voor 2013 geldt volgens HCP dat Nederland ‘the best healthcare system in Europe’ heeft. Ziekenhuizen spelen daarin, samen met hun partners in de zorgketen, een belangrijke rol. Bekijk het volledige rapport op www.nvz-kwaliteitsrapport.nl.

Bron: NVZ