Nederlandse patiënten willen zorg online regelen


Patiënten willen handige online toepassingen om hun zorg te regelen. Zo vindt een derde van de zorggebruikers het handig om online zijn eigen medische gegevens in te zien. Dat blijkt uit de vandaag verschenen eHealth-monitor 2015.

Veel zorggebruikers zien voordelen in het opzoeken van informatie over zorg en gezondheid op internet. Ook willen ze graag online recepten aanvragen, een afspraak maken met de dokter of de zorgverlener een e-mail sturen met een vraag. Het zelf online bijhouden van gegevens over gezondheid wint dus aan populariteit. Toch wordt E-health nog niet veel gebruikt, terwijl het wel door een merendeel van huisartsen, psychiaters en medisch specialisten wordt aangeboden. Een groot deel van de zorggebruikers weet niet dat deze contactmogelijkheden worden aangeboden door de artsen.

De eHealth-monitor geeft over de jaren 2013,2014 en 2015 inzicht in de ontwikkeling en het gebruik van eHealth in Nederland.

Bron: ConsuMed