Ontevredenheid leidt tot meer overstappers zorgverzekering

Net als andere jaren willen meer Nederlanders overstappen van zorgverzekering. Ontevredenheid met de bestaande zorgverzekering is een van de aanleidingen voor het overstappen. Ook doordat vele zorgverzekeraars elk jaar actief campagne voeren en er veel aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid van overstappen, zijn een groot aantal consumenten van plan om de switch te maken. Dat is theoretisch in ieder geval zo, want in de praktijk blijkt ieder jaar weer dat het aantal overstappers vaak minder is dan vooraf is gedacht. Uit onderzoek van een verzekeringssite is gebleken dat 61 procent van de ondervraagden het voornemen heeft om over te stappen.

Voornemen overstappen zorgverzekering
Het voornemen van het switchen van zorgverzekering is volgens het onderzoek bij een ruime meerderheid van de respondenten aanwezig. Of al deze deelnemers aan het onderzoek daadwerkelijk gaan overstappen, is nog maar de vraag en zal pas aan het begin van 2015 duidelijk worden.

Afgelopen jaar werd door de verzekeringssite eenzelfde onderzoek uitgevoerd en op dat moment bleek 57 procent van de respondenten aan te geven graag over te willen stappen. In werkelijkheid heeft maar een percentage van 7,8 procent daadwerkelijk de switch naar een andere zorgverzekeraar gemaakt. Het grootste deel van de groep dat niet wisselt, is blijkbaar toch meer tevreden dan in eerste instantie is gedacht. D

Vergelijken zorgverzekeringen
Van de groep die het voornemen heeft om over te stappen, zal een deel dat echt gaan doen en een ander deel weer niet. Het kan zo zijn dat na het vergelijken van de zorgverzekeringen men tot de conclusie komt dat de eigen zorgverzekeraar bijvoorbeeld een prima premie en een goede service te bieden heeft als het om de basisverzekering gaat. In dat geval is er minder aanleiding om over te stappen.

Een belangrijke reden om te switchen van zorgverzekering is het zoeken naar een lagere premie. Daar kan namelijk doorgaans wel winst worden behaald. Het is dan alleen zaak om ook de moeite te nemen en tijd te investeren om op zoek te gaan naar de goedkoopste zorgverzekering. Als het maar een paar euro scheelt, dan zijn mensen al snel geneigd om de rompslomp niet aan te gaan. Het overstappen is echter bijzonder gemakkelijk en daarbij is de nieuwe zorgverzekeraar vaak graag bereid om bij het overstappen en beëindigen van de bestaande zorgpolis te helpen.

Keuzevrijheid en lage premie
Bijna driekwart van de respondenten van het onderzoek hebben laten weten dat een lage premie een reden zou kunnen zijn voor het switchen van zorgverzekering. Iets minder mensen zijn vooral gefocust op de keuzevrijheid die wordt geboden door de zorgverzekeraars.

Een van de problemen die zich voordoen bij het vergelijken van zorgverzekeringen is dat er weinig transparantie is. De premie is wel duidelijk, maar vaak is er een gebrek aan informatie over gecontracteerde zorg, zodat het lastig is om op basis daarvan een goede keuze te maken. Er is bij verzekeraars al op aangedrongen om meer transparant te zijn ten aanzien van de gecontracteerde zorg.

 

Bron: verzekeringenvergelijk.com