Oppositie vindt nieuwe zorgplan 'vergaarbak'

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben veel vragen en twijfels over het nieuwe zorgplan van minister Edith Schippers (Volksgezondheid). Ze vragen zich af of de 'vergaarbak' van 21 voorstellen tot de gewenste effecten en bezuinigingen leidt, en wie voor de rekening opdraait. Bovendien verwijten ze Schippers een groot deel van haar plan buiten het parlement om te willen regelen.

Dat bleek woensdag bij een eerste debat over de voorstellen van de VVD-minister. Schippers wilde aanvankelijk de vrije artsenkeuze verder beperken, maar dat wetsvoorstel sneuvelde eind vorig jaar in de Senaat. Dat leidde toen bijna tot en kabinetscrisis.

Kern van het nieuwe plan is dat patiënten een lager eigen risico kunnen krijgen als ze in zee gaan met een zorgverlener die door hun zorgverzekeraar is uitgekozen. Schippers denkt dat de verzekeraars dan tegen een scherpere prijs zorg inkopen. Ze rekent erop dat haar nieuwe plan een bezuiniging van circa 1 miljard euro oplevert. Dat is net zoveel als haar oorspronkelijke wetsvoorstel in het laatje had moeten brengen.

Ingewikkeld

Maar de oppositiepartijen vrezen dat het allemaal niet gaat werken. Ze noemden de voorstellen ingewikkeld en wezen op kritische geluiden uit het veld. CDA, D66 en GroenLinks drongen aan op een doorrekening door het Centraal Planbureau. Overigens waren de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, waarmee het kabinet vaak zaken doet, wat terughoudender dan SP, CDA, PVV en GroenLinks.

Volgens Schippers kunnen zorgverzekeraars hun cliënten nu ook al korting geven op het eigen risico. Daarvoor is dus geen nieuwe wet nodig. De oppositie veronderstelde dat Schippers de rest van de maatregelen deels via algemene maatregelen van bestuur regelen. Dat kan ook buiten het parlement om. Diverse fracties vroegen of dat wel door de beugel kan.

Te somber

In een reactie heeft Schippers laten weten dat ze niet de bedoeling het parlement te omzeilen. Ze zal alle onderdelen van haar zorgplan naar de Tweede en Eerste Kamer sturen, ook als ze daartoe niet verplicht is. Wel wil ze het tempo erin houden.
Volgens Schippers schetsen de oppositiefracties een veel te somber beeld van haar voorstellen. Zij sprak tegen dat de zorgverzekeraars er niets in zien, zoals het CDA suggereerde. De minister erkende wel dat haar nieuwe plan veel complexer is dan de in de Senaat gesneuvelde wet.

De coalitiepartijen VVD en PvdA steunen Schippers. VVD'er Arno Rutte zei blij te zijn dat de minister na het debacle in de Senaat "niet bij de pakken neer is gaan zitten''. (ANP)

 

Bron: Skipr