Overstappers zorgverzekering hebben lang gewacht

Uit een poll van de Consumentenbond blijkt dat 66 procent van de overstappende consumenten in januari een nieuwe zorgverzekeraar koos. Een belangrijke reden hiervoor was dat er tot het einde van 2015 veel onzekerheid bestond omtrent de contracten met de zorgaanbieders. Dat meldt Assurantie Magazine.
 
De Consumentenbond vroeg de consumenten 'Ben jij al overgestapt van zorgverzekeraar?' 9 procent van de respondenten gaf aan al over te zijn gestapt voor de jaarwisseling. Ook was er een groep die nadacht over overstappen, maar uiteindelijk te laat was. In januari kon er namelijk nog overgestapt worden indien de oude zorgverzekering voor 31 december opgezegd was. 66 procent heeft tijdig zijn oude verzekering opgezegd, maar wachtte tot de eerste maand van het nieuwe jaar om een nieuwe verzekering af te sluiten. Van de consumenten die de poll invulden is slechts 11 procent bij zijn huidige zorgverzekeraar gebleven.

Budgetpolis steeds minder populair

Mensen kiezen steeds minder vaak voor een budgetpolis. De Consumentenbond denkt dat dit enerzijds komt door de afname van de budgetpolissen en anderzijds doordat de de consument zich steeds meer beseft wat het voor hen betekent als zij een budgetverzekering afsluiten. Door lage vergoedingen en het beperkt aantal gecontracteerde ziekenhuizen heeft de budgetpolis veel negatieve aandacht gekregen.

©Nationale Zorggids