Patiënt betaalt geen eigen risico voor wijkverpleegkundige zorg

Patiënten die de wijkverpleegkundige over de vloer krijgen, hoeven niet bang te zijn voor een rekening. Net als de huisarts komt de wijkverpleegkundige zorg in het basispakket van de zorgverzekering. De huisarts en de wijkverpleegkundige tellen niet mee voor het eigen risico van de basisverzekering. Dat hebben minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in brieven aan de Tweede en Eerste Kamer gemeld.

De wijkverpleegkundige krijgt vanaf 2015 veel ruimte om te bepalen wie welke zorg nodig heeft. Ook krijgt hij of zij ruim de tijd voor verplegende en verzorgende taken.

Patiëntenfederatie NPCF vindt de brief een goede eerste stap, maar heeft nog wel vragen. Directeur Wilna Wind: “Het is goed dat de wijkverpleegkundige veel ruimte krijgt, maar dan moet er ook wel voldoende geld zijn om haar zo te laten werken.” Ze bepleit ook een goede afstemming tussen patiënt en wijkverpleegkundige over de zorgbehoefte van de patiënt. Daar moeten goede afspraken over worden gemaakt. “Mensen moeten langer op zichzelf blijven wonen. Dan moet de hulp en ondersteuning om dat mogelijk te maken er wel zijn”, zegt Wind.

Vanaf 2015 gaat de verpleging en verzorging aan huis van de AWBZ naar de zorgverzekering. Wijkverpleegkundige en huisarts zijn straks voor de patiënt het eerste aanspreekpunt, toegankelijk en dicht bij huis. Wind: “Het moet allemaal zo geregeld worden dat het systeem geen obstakel is om de patiënt de zorg te bieden waaraan hij behoefte heeft.”
Uit de brief aan de Kamer blijkt dat de wijkverpleegkundige niet met de stopwatch in de hand haar werk hoeft te doen. Ook wordt niet tot in detail vastgelegd wat precies de taken van de wijkverpleegkundige zijn: op die manier ontstaat er meer ruimte om aan te sluiten bij de vraag en ondersteuningsbehoefte van mensen .

 Lees hier de brief aan de Eerste en Tweede Kamer

Bron: NPCF