Schippers maakt transparantieslag in de zorg

Minister Edith Schippers stelt 5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een programma om de transparantie van de zorg te verbeteren. De informatie aan patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg moeten worden verbeterd, waardoor de kosten voor de zorg omlaag gaan. Dat maakte de minister op 2 maart 2015 bekend. 

De zorg moet voor patiënten veel inzichtelijker worden. Ze moeten eenvoudig te weten kunnen komen waar ze welke kwaliteit kunnen verwachten, welke vragen ze moeten stellen en wat de behandeling gaat kosten.

Doelen

Schippers heeft vier doelen opgesteld die in 2015, het jaar van de transparantie, gehaald moeten worden: 1) Informatie voor patiënten over de kwaliteit van het zorgaanbod komt versneld beschikbaar. 2) Mensen moeten betrouwbare informatie over de zorg makkelijk kunnen terugvinden. Schippers wil dat bereiken door onder meer de website kiesbeter.nl. Daar komt informatie te staan over honderden behandelingen. Daarnaast wil de overheid ook een portaal worden naar andere websites met nuttige en betrouwbare informatie, waarbij www.thuisarts.nl en www.zorgkaartnederland.nl met name genoemd worden. 3) Richtlijn- en indicatorontwikkeling en het begrijpelijk maken ervan krijgt een stevige impuls. Het Kwaliteitsinstituut gaat dit aanpakken. 4) De patiënt krijgt vooraf meer inzage in de kosten van een behandeling.

In haar brief aan de Kamer laat Schippers weten dat in de eerste helft van 2015 patiënten de eerste verbeteringen gaan merken in de informatievoorziening over de medisch specialistische zorg. Dat komt doordat de curatieve sector relatief vooroploopt in het verzamelen van gegevens. Later dit jaar volgen de andere sectoren.

Boete

De minister wil zorgaanbieders, sectoren en beroepsgroepen die achterblijven bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit aanpakken. Het kwaliteitsinstituur gaat de zogenoemde achterblijvers het komende half jaar indentificeren zodat deze partijen daarna een inhaalslag kunnen gaan maken. De NZa ziet toe op correcte aanlevering van de benodigde data. Wordt deze niet geleverd, dan kan de NZa een boete opleggen.

Het transparantieprogramma is opgesteld in samenwerking met de NPCF, de Federatie van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Kwaliteitsinstituut. In totaal bevat het plan met 53 actiepunten. De acties zijn in een overzicht beschikbaar.

Bron: Skipr