Schippers onderzoekt solvabiliteitseisen verzekeraars

Het ministerie van VWS gaat samen met het ministerie van Financiën de solvabiliteitseisen voor verzekeraars onderzoeken. Daarnaast laat minister Schippers onderzoeken hoe de invloed van verzekerden op het beleid van verzekeraars vergroot kan worden. Die toezeggingen deed zij gisteren aan de Kamer tijdens het tweede termijn van het begrotingsdebat.    

In het termijn van minister Schippers weerlegt zij de forse kritiek die de oppositie woensdag leverde aan het adres van zorgverzekeraars. 'De verzekeraar heeft de rol van boeman in dit stelsel. Maar dat is goed, want dankzij selectieve zorginkoop wordt de zorg beter en betaalbaarder. Bovendien ligt de macht in ons stelsel niet alleen bij zorgverzekeraars. Zorgaanbieders hebben ook veel macht. Kijk naar de ggz. Die sector is nog voor de stelselwijziging van 2006 al bijna helemaal kapot gefuseerd. Die aanbieders zijn machtiger dan verzekeraars.'

Afromen opgepot geld

Over het 'dode geld' dat verzekeraars onnodig op de plank hebben liggen, beloofde de minister een Kamerbrief te sturen. 'Het is mij in het welles-nietes-spelletje tussen De Nederlandsche Bank en de zorgverzekeraars ook niet helemaal duidelijk hoe hoog de maximale solvabiliteitseisen nu werkelijk zijn. Daar ga ik samen met de minister van Financiën achteraan en daarover zal ik uw Kamer een brief sturen.' De poging van Kamerlid Reinette Klever (PVV) mislukte om een toezegging uit te lokken bij de minister over het afromen van te veel opgepot geld. 'Ik kan toch niet zomaar 1,6 miljard euro uit de solvabiliteit van private instellingen afromen?', reageerde Schippers. 'Dat kan ik toch niet maken?' Desalniettemin dienden verschillende fracties, waaronder de PvdA, moties in die de minister oproepen om het te veel opgepotte geld af te romen.

Motie Slob

Een motie van Arie Slob (ChristenUnie), waarin verzekerden meer invloed moeten krijgen op het beleid van verzekeraars, kan de goedkeuring van de minister wegdragen. 'Ik wil graag bestuderen hoe de invloed van verzekerden op verzekeraars vergroot kan worden.'

Schrappen huishoudelijke hulp

De oppositie maakte het staatssecretaris Martin van Rijn een stuk moeilijker tijdens de tweede termijn. Volgens onderzoek van vakblad Binnenlands Bestuur schrapt een kwart van alle gemeenten de huishoudelijke hulp. Van Rijn had moeite dit onderzoeksresultaat goed uit te leggen aan de Kamer. Van Rijn: 'Vijfentwintig procent van de gemeenten schrapt de individuele voorziening voor huishoudelijke hulp. Daarvoor in de plaats bieden zij prima algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Daarvoor hebben zij in de nieuwe wet ook de bevoegdheid gekregen. En als de algemene voorzieningen dan toch niet blijken te voldoen, dan hebben gemeenten alsnog de plicht om te kijken naar individuele oplossingen voor mensen.' PVV-Kamerlid Fleur Agema vraagt zich af hoe een algemene voorziening voor huishoudelijke hulp er precies uitziet. 'Komt dan een hele fanfare je huis schoonmaken? Volgens mij is huishoudelijke hulp per definitie een individuele voorziening. En ik vind het schandalig dat negentigjarigen straks naar de rechter moeten om goede zorg af te dwingen bij gemeenten.'

Team 'kastje naar de muur'

Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip belanden tijdens de overgang naar de nieuwe Wmo, zei de staatssecretaris de creatie van een nieuw team toe. Hulpbehoevenden die van het kastje naar de muur worden gestuurd door gemeenten en zorgverzekeraars, kunnen de hulp inroepen van dit speciale team van VWS. Het zal in staat zijn knopen door te hakken en te zorgen dat mensen de juiste zorg krijgen. De staatssecretaris bood daarnaast ook een oplossing voor de problemen van mantelzorgers die werken via een persoonsgebonden budget (pgb). Hij rekte de overgangsregeling van het mantelzorgtarief op tot 1 mei 2015. Hiermee is de geplande korting op het mantelzorgtarief een half jaar uitgesteld. Mantelzorgers krijgen zo langer de tijd de zorg op een andere manier te regelen.


Bron: Zorgvisie