Second opinion blijft verzekerd recht

De huidige regeling voor vergoeding van een second opinion wordt niet aangepast. Er zal geen eigen bijdrage worden ingevoerd, zo schrijft minister Edith Schippers in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het schrijven reageert Schippers op het rapport ‘Second opinion in de Zorgverzekeringswet’ van Zorginstituut Nederland (ZiNL). Het Zorginstituut onderzocht in opdracht van de minister een aantal aanscherpingen van de voorwaarden voor vergoeding van de second opinion. Bij het zoeken naar bezuinigingen op het basispakket is van verschillende kanten gesuggereerd om de second opinion als verzekerd recht te schrappen.

Kwaliteit

Het Zorginstituut keert zich nu in het advies op principiële gronden tegen een dergelijke maatregelen. “Het heffen van een eigen bijdrage is niet wenselijk omdat het de toegankelijkheid voor patiënten verlaagt”, stelt het Zorginstituut. "Het is een recht van de patiënt, voortvloeiend uit de WGBO. Bovendien kunnen second opinions bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van behandelingen bevorderen."

Standpunt

Niettemin erkent het Zorginstituut dat second opinions ook onnodig kunnen worden aangevraagd en extra zorgkosten met zich meebrengen. Het Zorginstituut formuleert met het oog hierop een aantal aanbevelingen voor gepast gebruik van een second opinion. Goede communicatie tussen arts en patiënt en voldoende voorlichting is hier één van. Zorgverzekeraars zouden een toestemmingsvereiste of aanvullende voorwaarden kunnen opnemen in hun polissen. Het Zorginstituut ziet ook heil in een landelijke, specialisme-overstijgende richtlijn voor gepast gebruik. Over het idee om second opinions alleen maar uit te voeren in expertisecentra of academische ziekenhuizen doet het instituut geen uitspraak. Dat vraagt om meer onderzoek, aldus het Zorginstituut. 

Bron: Skipr