SKGZ: toename klachten over zorgverzekering

Het aantal klachten over de zorgverzekering is in 2013 met 19 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit het jaarverslag van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Het aantal geschillen waarin de Geschillencommissie Zorgverzekeringen een bindend advies uitbracht, is met 5 procent gedaald.

“Er is geen sluitende verklaring te geven voor de forse toename van het aantal klachten waarin de Ombudsman Zorgverzekeringen heeft bemiddeld,” aldus Kees van Kranenburg, directeur SKGZ. “Wij zien wel een stijging van het aantal binnengekomen klachten over het eigen risico”. 
 

Het verplicht eigen risico is de laatste jaren aanzienlijk verhoogd: van 220 euro in 2012 naar 350 euro in 2013. “De verhoging van het eigen risico in 2013 en de toenemende naamsbekendheid van de SKGZ verklaart wellicht de stijging.” Alle zorgverzekeraars zijn aangesloten bij de SKGZ en dienen zoals afgesproken informatie beschikbaar te stellen over de mogelijkheden tot het indienen van een klacht of geschil. Hierdoor weten meer verzekeringsconsumenten bij problemen met de zorgverzekeraar hun weg te vinden naar de SKGZ.

Opvallend is de sterke stijging van ruim 50 procent van het aantal premiedossiers bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Volgens de directeur van de SKGZ moet de oorzaak gezocht worden in het groeiend aantal wanbetalers met premieschuld. De zorgverzekeraar meldt bij een premieachterstand van zes maanden een verzekeringnemer of een verzekerde aan als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland, voorheen CVZ (College voor zorgverzekeringen). Meer wanbetalers komen hiertegen in verweer.

Over de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Doel van de SKGZ is het helpen oplossen van problemen tussen de verzekerde en de zorgverzekeraar. De SKGZ doet dat door bemiddeling van de Ombudsman Zorgverzekeringen of door een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Het Jaarverslag en Financieel Jaarverslag 2013 zijn online beschikbaar op de website van de SKGZ via http://www.skgz.nl/jaarverslag. De bindende adviezen van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen worden gepubliceerd op www.kpzv.nl.

Bron: SKGZ