Toezegging minister overleg over basispakket 2017

Alle overleggen en de lobby die het KNGF in Den Haag heeft gevoerd, hebben geleid tot concrete positieve stappen. Zo heeft minister Schippers toegezegd dat zij samen met het KNGF, de zorgverzekeraars en het Zorginstituut Nederland gaat overleggen over de vergoeding van de eerste 20 behandelingen fysiotherapie bij aandoeningen van de chronische lijst waarin zij al deze partijen vraagt om goede suggesties te doen voor het basispakket 2017. Dit is in het verlengde van de brief van de zorgverzekeraars aan de Tweede Kamer waarover we u afgelopen woensdag (17 juni) berichtten. 

Stepped care 

Minister Schippers gaf aan te willen kiezen voor stepped care naar aanleiding van het goede voorbeeld van de behandeling van claudicatio intermittens (etalagebenen). Wetenschappelijk onderzoek toonde onlangs aan dat fysiotherapie bij etalagebenen de duurdere tweedelijns zorg (operaties) kan voorkomen of uitstellen. Op basis van dit principe heeft de minister Zorginstituut Nederland gevraagd om ook andere mogelijkheden van stepped care te onderzoeken. Zij hecht daarbij grote waarde aan het ontwikkelen van richtlijnen en standaarden voor bewezen effectieve zorg, waarbij beroepsgroepen, zorgverzekeraars en patiënten samenwerken. Daarbij geldt dat aandoeningen die bewezen effectief behandeld kunnen worden met fysiotherapie, wat de minister betreft in een zorgstandaard opgenomen zouden moeten worden. Dit voorkomt dat er onnodig aanspraak gemaakt wordt op zwaardere, duurdere zorg. De toezegging van de minister is gunstig voor fysiotherapeuten. Want het geeft ook op dat niveau de erkenning voor fysiotherapie die ons vakgebied waard is. 

Inzet KNGF

Het KNGF blijft zich inzetten om ook het punt van het eigen risico en de maatregelen rondom de ‘chronische lijst’ gewijzigd te krijgen. Zo vinden zij dat ook chronische aandoeningen die niet op de chronische lijst staan in de basisverzekering thuishoren. Zoals reuma, hart- en vaataandoeningen, osteoporose en artrose. Want ook bij deze aandoeningen is fysiotherapie bewezen effectief. Doordat patiënten zich hiervoor aanvullend moeten verzekeren, de polissen niet altijd toereikend zijn en voor veel mensen bovendien te duur, is de zorg minder toegankelijk voor veel patiënten en kan het leiden tot zorgmijding. In dat kader zijn we bijvoorbeeld voor de behandeling van reuma actief bezig met het Reumafonds om aanvullend onderzoek te doen met als doel (voorwaardelijke) opname in de basisverzekering. Patiënten met een chronische aandoening hebben in de praktijk te maken met een verplicht eigen risico in de basisverzekering, ook als de eerste behandelingen van aandoeningen van de chronische lijst vergoed gaan worden. 

Meer weten? Zie de volgende persberichten van het KNGF

Persbericht van 17 juni: KNGF positief over volledige vergoeding fysiotherapie chronisch zieken 

Persbericht van 18 juni: Kans op vergoeding eerste 20 behandelingen fysiotherapie in basisverzekering groter