Voorlopig 6.5% overstappers zorgverzekering

Op basis van de voorlopige cijfers van informatiecentrum Vektis blijkt dat 6,5% van de verzekerden per 2015 overstapt naar een nieuwe zorgverzekering. Dat zijn iets minder dan 1,1 miljoen verzekerden. Dit voorlopige cijfer ligt iets hoger dan het voorlopige cijfer van vorig jaar (5,7%). Het definitieve overstapcijfer kwam toen uit op 6,5%.

Verzekerden konden tot 1 januari 2015 hun zorgverzekering opzeggen. Tot uiterlijk 1 februari 2015 heeft men de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Verreweg de meeste overstappers hebben al een nieuwe zorgverzekering afgesloten. Een grote meerderheid van de verzekerden blijft trouw aan de eigen zorgverzekeraar.

Begin april publiceren ZN en Vektis het definitieve overstappercentage vergezeld van een uitgebreide analyse van de overstapcijfers.

 

Bron: ZN