Wetenschapsdag: bewijs van waarde fysiotherapie

Tijdens de jaarlijkse Wetenschapsdag Fysiotherapie heeft het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het KNGF de proefschriftprijs uitgereikt aan de proefschriften van dr. Renske van Wijk en van dr. Jesper Knoop. 

KNGF voorzitter Guusje Ter Horst gaf in haar openingstoespraak op de Wetenschapsdag aan dat wetenschappelijk onderzoek van zeer groot belang is en dat het KNGF dat onderzoek volop ondersteunt. "Doelmatigheid in de zorg betekent betaalbare zorg van zo hoog mogelijke kwaliteit. Het belangrijkste onderdeel van kwaliteit is de effectiviteit van de behandeling. Dat wordt bepaald door zowel het zorgvuldig doorlopen van het behandelproces als de waardering van de patiënt. Wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen aan de kennis over deze aspecten. Nog interessanter wordt het als aangetoond kan worden dat het om een goedkopere en ook nog effectievere behandeling gaat. De claim op effectiviteit en kwaliteit kan worden ondersteund door de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek", aldus voorzitter ter Horst. 

De proefschriften van de winnaars gingen over de volgende onderwerpen: 

Helmbehandeling baby's niet effectief 

Helmbehandeling voor gezonde baby's met een matige tot ernstige schedelafplatting wordt ontraden omdat de behandeling niet effectief blijkt, veel kost en bovendien leidt tot bijwerkingen. De helm wordt vaak voorgeschreven en tot begin 2013 werd de behandeling vergoed door de basisziektekostenverzekering en kregen in Nederland jaarlijks ongeveer 4000 baby's een helm, wat jaarlijks circa Euro 5,6 miljoen aan zorgkosten betekende. Echter, er is nooit onderzocht of de behandeling beter was dan niets doen. Uit onderzoek van Renske van Wijk van de vakgroep Health Technology and Services Research van de Universiteit Twente blijkt nu dat de helmbehandeling niet effectiever is dan het afwachten van het natuurlijk herstel. Van Wijk promoveerde op 25 september 2014 bij Universiteit Twente met het proefschrift 'Positional skull deformation in infants; Heading towards evidence-based practice'.  

Oefentherapie vermindert pijn bij knieartrose 

Oefentherapie met stabiliteitstraining voor patiënten met knieartrose heeft geen meerwaarde ten opzichte van oefentherapie zonder deze oefeningen. Beide therapieën zijn even effectief in het bestrijden van onder andere pijn en knie-instabiliteit. Dit concludeert fysiotherapeut Jesper Knoop na het onderzoek bij Reade centrum voor revalidatie en reumatologie, die beide therapieën vergeleek. Bovendien bleek de oefentherapie ook effectief te zijn bij patiënten met ernstige artrose Dit betekent dat knie vervangende operaties in sommige gevallen mogelijk worden uitgesteld. In Nederland vinden jaarlijks 20.000 knieplaatsingen per jaar plaats, met totale kosten van ruim Euro 200 miljoen euro. Het onderzoek van Knoop suggereert ten slotte dat het versterken van de bovenbeenspieren erg belangrijk is bij de behandeling van knieartrose. Knoop promoveerde op 28 april 2014 bij VU medisch centrum met het proefschrift 'Knee joint instability and exercise therapy in patient with osteoarthritis of the knee'.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft in 2006 het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) ingesteld. Het college stimuleert, bevordert en subsidieert wetenschappelijk onderzoek en daarmee het wetenschappelijk handelen van de fysiotherapeut. De Wetenschapsdag stond dit jaar in het teken staan van de koppeling tussen praktijk en wetenschap en de thema's 'comorbiditeit en frailty', en 'de toekomst van fysiotherapie(wetenschap)'.